İşletmeler, vergi mevzuatına uygun olarak belge düzenleme zorunluluğuna tabidirler. Bu belgelerden biri de gider pusulasıdır. Gider pusulası, belirli bir değerin altında kalan işlemler için kullanılır ve Vergi Usul Kanunu’na göre belirli bir statüdeki kişiler tarafından düzenlenir.

 

Kimler Gider Pusulası Kullanır?

 

3475 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 234. maddesi uyarınca, gider pusulası düzenleyebilecek kişiler şunlardır:

 

 • Vergiden muaf esnaflar
 • Serbest meslek erbapları
 • Kazançları basit usulden vergilendirilen ve defter tutmak zorunda olan çiftçiler
 • Birinci ve ikinci sınıf ticaret erbapları
 • Gider Pusulasında Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

 

Gider pusulası, satın alınan mal veya hizmet için düzenlenen bir belgedir ve belirli bir değerin altında kalan işlemler için kullanılır. Gider pusulasında, aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 

 • İş yaptıran ve yapanın veya malı satan ile satın alan kişinin adı soyadı (tüzel kişi ise ünvanı)
 • Kişilerin adresleri, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
 • İşin mahiyeti
 • Malın cinsi
 • Malın adedi
 • Malın fiyatı, toplam tutarı
 • Vergi oranı ve net tutarı
 • Düzenleme tarihi
 • Seri ve sıra numarası

 

Gider pusulası, bir fatura yerine geçmez ancak belirli bir değerin altında kalan işlemler için kullanılabilir. Gider pusulası, birçok işletme tarafından düzenlenir ve vergi mevzuatına uygun olarak saklanmalıdır. Bu belge, vergi incelemelerinde kullanılabilir ve işletmelerin vergi beyannamelerinde kullanılmak üzere tutmaları gereken belgelerden biridir.

 

Gider pusulası düzenleme zorunluluğu belirli bir statüdeki kişiler için geçerli olup, belirli bir değerin altında kalan işlemler için kullanılır. Bu belge, vergi mevzuatına uygun olarak düzenlenmeli ve saklanmalıdır. Gider pusulasında, belirli bilgiler yer almalıdır ve bu bilgiler, vergi incelemelerinde kullanılabilir.